Polityka prywatności

Spis treści.

1. ochrona danych w skrócie

1.1 Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę lub bierzesz udział w konkursie/loterii organizowanej przez allsafe GmbH & Co.KG za pośrednictwem tej strony lub aplikacji dostarczonej przez allsafe GmbH & Co. KG lub za pośrednictwem aplikacji dostarczonej przez allsafe GmbH & Co. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

1.2 Pozyskiwanie danych

1.2.1 Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w punkcie 3.2 "Informacje o odpowiedzialnym urzędzie" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Przetwarzanie danych podczas udziału w konkursie/loterii odbywa się na terenie Niemiec przez allsafe GmbH & Co.KG.

1.2.2 Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są zbierane, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które użytkownik wprowadza do formularza kontaktowego / formularza uczestnictwa lub porównywalnego pola wprowadzania danych na tej stronie internetowej lub w aplikacji udostępnionej przez allsafe GmbH & CO.KG .

Dane nieosobowe, takie jak dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony) są zbierane automatycznie lub ewentualnie po uzyskaniu Państwa zgody podczas odwiedzin strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

1.2.3 Do czego wykorzystujemy Twoje dane (cel przechowywania danych)?

Niezależne od osoby, w szczególności dane techniczne, rzadziej dane osobowe, wykorzystywane są w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania funkcji strony internetowej lub ewentualnie aplikacji. W szczególności chodzi tu o stosowanie plików cookie zgodnie z punktem 4.1 oraz technologii zgody Borlabs-Cookie zgodnie zpunktem 4.2. Jeżeli Państwa dane osobowe są (również) wykorzystywane w tym kontekście, służy to w szczególności wypełnieniu obowiązku prawnego, któremu podlegamy my lub osoba odpowiedzialna (por. również art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO).

Za Państwa zgodą Państwa dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub kilku celach, takich jak wysyłanie newslettera zgodnie z punktem 6 lub przetwarzanie wniosku zgodnie z punktem 8.1 lub udział w konkursie / loterii (por. również art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Państwa dane osobowe są również wykorzystywane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w celu umożliwienia realizacji działań przedumownych, w szczególności np. w celu przetwarzania Państwa zapytań i ewentualnych pytań uzupełniających, jak ma to miejsce w przypadku korzystania z formularza kontaktowego zgodnie z punktem 4.3 lub zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu zgodnie z punktem 4.4 (por. również art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Ponadto Państwa dane osobowe służą do ochrony naszych interesów lub interesów osoby trzeciej, co jest konieczne np. w przypadku hostingu zgodnie z punktem 2. To samo dotyczy tutaj stosowania narzędzi analitycznych zgodnie z punktem 5, które służą między innymi do analizy Państwa zachowań użytkowników i odpowiadają tak zwanemu "profilowaniu" zgodnie z art. 4 nr 4 DSGVO lub stosowania wtyczek i narzędzi zgodnie z punktem 7 w celu jednolitego wyświetlania czcionek, naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej (por. także art. 6 (1) lit. f DSGVO).

1.2.4 Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatnie informacje o pochodzeniu, odbiorcy, okresie przechowywania i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia przechowywanych danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR (patrz również punkt 3.12). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przechowywanych danych osobowych, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości zgodnie z art. 7 (3) GDPR (patrz również punkt 3.7). Ponadto masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych osobowych w pewnych okolicznościach zgodnie z art. 18 GDPR (patrz również punkt 3.13). Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR (zob. również sekcja 3.9) oraz prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR (zob. również sekcja 3.8).

W sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt 3.3).

1.3 Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje dotyczące tych programów analitycznych znajdują się w punkcie 5 niniejszej polityki prywatności.

2. Hosting

2.1 Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego zapewnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków służbowych, i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingu:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Niemcy

2.1.1 Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z GDPR.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

3.1 Ochrona danych

Operatorzy strony internetowej, w szczególności allsafe GmbH & Co.KG, traktują ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej lub aplikacji dostarczonej przez allsafe GmbH & Co.KG, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

3.2 Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
D-78234 Engen

Telefon: +49 7733 50 02 0
E-mail: sales(at)allsafe-group.com

Przedstawiciel:
Detlef Lohmann
Jens Laufer

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

3.3 Inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Pascal Kohler
Bechtle GmbH, IT System House Freiburg
Leinweberstrasse 1
79108 Freiburg

E-mail: inspektor ochrony danych(at)allsafe-group.com

3.4 Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

3.5 Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

3.6 Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

3.7 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (art.7 ust.3 DSGVO)

Wiele operacji przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

3.8 Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów zgodnie z art. 4 nr 4 DSGVO. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej deklaracji ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 (1) GDPR).

Jeżeli ich dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 (2) GDPR).

3.9 Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

3.10 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby Państwa dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

3.11 Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3.12 Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W sprawie tego i innych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz punkt 3.3).

3.13 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych (patrz punkt 3.3). Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.14 Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do podawania odcisków palców do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

4.1 Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje witryny nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych (patrz również punkt 4.2) i w razie potrzeby poprosimy o zgodę podczas korzystania z naszej strony internetowej.

4.2 Zgoda z wykorzystaniem plików cookie Borlabs

Nasza strona internetowa korzysta z technologii Borlabs Cookie Consent w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje informacje o udzielonych przez Ciebie zgodach lub o ich odwołaniu. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane techniczne będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Wykorzystanie technologii zgody na korzystanie z plików cookie firmy Borlabs ma na celu uzyskanie wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

4.3 Formularz kontaktowy / formularz uczestnictwa

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza kontaktowego, w tym dane osobowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych osobowych bez Państwa zgody.

W przypadku przystąpienia do konkursu / losowania nagród poprzez formularz zgłoszeniowy, na przykład za pośrednictwem aplikacji, informacje podane w formularzu zgłoszeniowym, w tym określone tam dane osobowe, będą wykorzystywane i przechowywane w celu weryfikacji (szczegółowych i/lub ogólnych) warunków przystąpienia do konkursu oraz przekazania nagrody. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane osobowe, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

4.4 Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane osobowe, które przesyłasz nam za pośrednictwem wniosków kontaktowych, pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

5. Narzędzia analityczne i reklama

5.1 Matomo

Ta witryna korzysta z otwartej usługi analizy internetowej Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej witryny przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy dokonano odsłon i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacze, przeglądarki i używane systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy osoby odwiedzające naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) zgodnie z definicją zawartą w TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

5.1.1 Anonimizacja IP

Do analizy za pomocą Matomo stosujemy anonimizację adresów IP. W takim przypadku adres IP użytkownika jest skracany przed analizą, tak aby nie można go było jednoznacznie przypisać do użytkownika.

5.1.2 Hosting

Matomo umieszczamy wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

6. Biuletyn informacyjny

6.1 Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Te dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane osobowe wprowadzone w formularzu zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane osobowe podane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Dane, w szczególności dane nieosobowe, które zostały przez nas zapisane w innych celach, pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika będzie przechowywany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne w celu uniemożliwienia wysyłania wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

7.1 Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Korzystanie z Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 OpenStreetMap

Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM).

Integrujemy OpenStreetMap na naszym własnym serwerze (kafelkowym). Przy wywoływaniu materiałów mapowych nie ma więc połączenia z serwerami osób trzecich.

Wykorzystanie OpenStreetMap ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

8. Usługi własne

8.1 Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy możliwość złożenia do nas wniosku (np. pocztą elektroniczną, tradycyjną lub za pośrednictwem formularza online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

8.1.1 Zakres i cel gromadzenia danych

Po wysłaniu aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną do tego jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się rozpatrywaniem Twojego wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez Ciebie będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

8.1.2 Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeżeli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że Państwa dane osobowe będą prawnie wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), nie zostaną one usunięte, dopóki cel dalszego przechowywania nie przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy usunięcie danych uniemożliwiają zobowiązania prawne dotyczące przechowywania danych.

8.1.3 Włączenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, być może będziemy mogli włączyć Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku uwzględnienia kandydata wszystkie dokumenty i informacje zawarte w zgłoszeniu zostaną przekazane do puli kandydatów, aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Włączenie do puli wnioskodawców opiera się wyłącznie na Państwa wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją prawne powody do ich zachowania.

Pani/Pana dane osobowe z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Menu